top of page

KänsloCoach &

föreläsare 

Oavsett vilken tjänst du är nyfiken på att boka så vill jag att du tackar dig själv för att du investerar i det viktigaste i livet: din emotionella intelligens och modet att vara sårbar.

Coaching 

Coaching baserad på sårbarhet, KBT och ACT.

Våga Leva Fullt Ut är Sveriges första coachingprogram med fokus på sårbarhet och emotionell intelligens. Länge har du lärt dig att kämpa emot smärtsamma känslor, här använder vi dem som bränsle för att leva din sanning. 

Föreläsning

Mod att vara sårbar och tillåtelse att känna

Vem lär oss hantera känslor? Hur kan vi vara människor på jobbet? Känslor är en stor del i konsten att vara människa då det påverkar våra beslut, relationer och resultat. Ändå får vi ingen utbildning eller plats för våra känslor. Mina föreläsningar ämnar till att stärka dina emotionella muskler, och skapa kultur där mod, trygghet och sårbarhet leder vägen.

bottom of page