top of page

Policy för personuppgifter

GDPR, General Data Protection Regulation, eller dataskyddsförordningen är ett regelverk för
hantering av personuppgifter. Förordningen började gälla i maj 2018 och ersatte tidigare PuL (personuppgiftslagen). Förordningen syftar till att skydda personers rättigheter och friheter, speciellt rätten till skydd av personuppgifter.

Aggemo Coaching är personuppgiftsansvarig.

Aggemo Coaching respekterar din integritet och behandlar dina personuppgifter med respekt. Uppgifter lämnas aldrig vidare till tredje part. 


Syftet med lagring av dina personuppgifter här är att jag ska kunna ta kontakt med dig då du visat intresse för en tjänst via sandraaggemo.se. Dina uppgifter landar i min mejlkorg för att
kunna användas vid vidare kontakt. Aggemo Coaching sparar dina personuppgifter under den tid som krävs för att fullgöra eller ingå aktuellt avtal.

 

Aggemo Coaching samlar in personuppgifter för att kunna;

 • Identifiera dig som kund och möjliggöra betalning vid köp av tjänster

 • Erbjuda dig befintliga eller nya tjänster

 • Ingå avtal med dig vid köp eller önskemål om erbjudande.

 

Vid ett eventuellt samtycke kommer jag att behandla följande uppgifter:
 

För företag:

 • Namn

 • Epost

 • Telefon

 • Företagsnamn

 • Befattning

 

För privatpersoner

 • Namn

 • Epost

 • Telefon

Mina kontaktuppgifter:
Bolagsnamn: Aggemo coaching
Namn: Sandra Aggemo
Mejladress: aggemocoching@gmail.com

 

Vill du ändra, ta bort dina personuppgifter eller dra tillbaka ditt samtycke mejlar du mig: aggemocoaching@gmail.com
 

Önskar du veta mer om hur dina kontaktuppgifter skyddas kan du mejla mig för att får mer information.

bottom of page