top of page

Doula

Jag är utbildad doula via Föda Utan Rädsla. Jag vet att en doula är ett ovärderligt stöd under en av livets viktigaste stunder.
Alla förtjänar en trygg förlossning!

Väntar du barn?

Jag stöttar er i denna omvälvande och vackra upplevelse det innebär att födas till förälder. 

 

En doula är ett emotionellt stöd under förlossningen och ger er stöttning mot målet att föda i trygghet. Jag möter era önskemål och finns där som ett tryggt och personligt stöd innan, under och efter förlossningen. 

 

För mig är det viktigt att förstå att det i precis samma stund som barnet föds så föds också en eller två föräldrar. Det är ofta en mix av intensiva känslor som uppstår i föräldraskapet. Ett utomstående stöd är ovärderligt.

Paket för trygghet

 • Trygghet bas:

  • 2 förberedande samtal 

  • Jour 1 vecka innan - två veckor efter BF

  • En annan doula som backup

  • 1 post-partum-samtal
    

 • Trygghet +:

  • 3 förberedande/coachande samtal​

  • Jour 1 veckan innan - två veckor efter BF

  • En annan doula som backup

  • 3 post-partum-samtal

Innan du tecknar något av paketen så tar vi ett kostnadsfritt samtal där vi stämmer av vår kemi och förväntningar. Är du intresserad av att enbart boka in enbart förberedande eller post-partum samtal så hör av dig. 

Investering

18.900:- / 21.900:- (priser gäller 2024)

Vad gör en doula?

 • Är uppmärksam på den födandes behov, men även partnerns eller stödpersonens. 

 • Kompletterar vården under hela graviditeten då den inte alltid räcker till.

 • Är ett icke-medicinskt stöd under förlossningen som kompletterar vårdpersonalen.

 • Underlättar kommunikationen med vården

 • Stöttar genom beröring, närvaro och avslappnande tekniker och främjande ställningar

 • Hjälper till att sätta mål/önskemål och jobbar tillsammans med er för att uppnå dessa.

 • Det är viktigt att veta att en doula aldrig går in och tar beslut för er eller vården. På så vis kommer doulan aldrig heller ifrågasätta vården eller stå i vägen för beslut som tas i förlossningsrummet.

doula-form
bottom of page